Dây truyền nhiệt luyện của công ty.

25/07/2019
Dây truyền nhiệt luyện của công ty.

Xưởng nhiệt luyện của CÔNG TY.