Công nghệ máy đánh bóng thay thế cho kỹ thuật thủ công.

25/07/2019
Công nghệ máy đánh bóng thay thế cho kỹ thuật thủ công.

 

Tất cả sản phẩm được sử lý bằng công nghệ mới. Sau khi trải qua sử lý cacbon đen hóa thép (công nghệ Bluing Steel) hai mặt chính của kìm được áp dụng máy đánh bóng thay thế cho kỹ thuật đánh bóng thủ công của các loại kìm khác.