Phôi dập bán thành phẩm 1

Phôi dập bán thành phẩm 1

Còn hàng

Nhóm phôi dập bán thành phẩm. Ngoài việc sản xuất công ty cũng nhận sản xuất đồng bộ các loại trang bị công nghệ. Sản xuất phôi dập nóng, trọng lượng từ  0.1 – 10kg.